VELKOMMEN!

Dette er en blogg for alle dansere som går, har gått eller vil gå i leikarringen, for alle foreldre til dansere og for andre interesserte.
Husk at det kan ligge mer (bilder og linker) under hver "les mer" på slutten av hvert innlegg. VELKOMMEN!

torsdag 8. mars 2012

ÅRSMØTE
Årsmøte i leikarringen ble avholdt etter øving den 06.03.12.
 Leikarringen har et stort aktivitetsnivå i løpet av året, noe du kan lese om i årsmeldinga. Referatet fra møtet ligger under årsmeldinga.

ROMSDALSMUSEETS LEIKARRING – Årsmelding 2011


Instruktører 2011
Vår og høstsemesteret: hovedinstruktør: Birgitte Nielsen.
Hjelpeinstruktører: Anna Birkeland,  Ingeborg Myren pluss Ragna Iversen Kalvatn og Eivind Nielsen i høstsemesteret.
Spillemann: Britt Elise Skram
Spillemannsvikar i sommersesongen: Svein Oskar Smogeli og Leidulf Stokkeland.
Signe Brunvoll er sekretær for Leikarringen sørger for all praktisk og administrativ tilrettelegging inklusiv tilpasning av bunader før hver sesong. I tillegg sørger hun og Birgitte Nielsen for koordinering av øvinger og framvisninger, samt tilrettelegging av velferdsutvalgets aktiviteter.

Vintersesong: Øvinger.
Dansere 2010
Parti 1 (begynnerparti)
Parti 2
Parti 3 (framsyningsparti)
Totalt
Vårsemesteret
6
5
16
27
Høstsemesteret
10
6
19
35

Vår: De to største partiene ble slått sammen til framsyningspartiet etter jul.
Det var i alt 17 øvinger i vårsemesteret, 15 øvinger for begynnerpartiet.
Høst: Begynnerpartiet og parti 2 startet tirsdag 30. august, framsyningspartiet startet først etter høstferien tirsdag 11. oktober. I høstsemesteret hadde de to minste partiene 12 øvinger, framsyningspartiet hadde 7 øvinger
.

Sommersesong: Danseopptredener.

Som vanlig startet danseseongen på Glomstua 17.mai med opptreden ved Kongebjørka. 12 dansere fra alle tre partier deltok og Leidulf Stokkeland spilte. 
Etter dansen var det bekransing av minnesmerket. Tidligere på dagen la Leikarringen ned blomster ved Bjørnsonmonumentet.
Turistbåtsesongen startet allerede 24. februar og 8 dansere møtte opp. Danseoppvisningen foregikk på Reknesstabburet da det er for kaldt å spille fele ute eller i Hammervoll-løa på denne tiden av året.
Sommersesongen startet for Leikarringen 16. mai med to oppvisninger. Det var i alt 13 båtanløp i løpet av sesongen. Som i fjor var sesongen preget av kanselleringer, forsinkelser og avlysinger.
I tillegg deltok Leikarringen på museums arrangement på Løvikremma 26. juni og som vanlig på museets Olsokarrangement 31. juli.
Velferdsutvalg. Velferdsutvalget har i meldingsåret hatt ca. 4 utvalgsmøter I tillegg har mye kommunikasjon gått på tekstmeldinger.
Årsmøte: Tirsdag 15.mars ble det avholdt årsmøte i Reknesstabburet. I alt 21 personer var tilstede, derav 9 barn. Fra museet møtte Jarle Sanden og Signe Brunvoll. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Det ble foretatt valg av nye representanter til velferdsutvalget.
Utvalget består: Marie Gulløien (et år igjen), Elisabeth Hol et år igjen), Oddrun Lybergsvik (ny 2 år) og Siri Myrset (ny 2 år).
Det ble valgt to nye vararepresentanter for et år: Marit Almenning og Ingrid Iversen Kalvatn. Leikarringens representant i velferdsutvalget: Ragna Iversen Kalvatn med Ole Magnus Gulløien som vara.
Valgkomité: Linda Rønning (et år igjen)


Aktiviteter:
Orienteringsmøte:
I forbindelse med årsmøtet 15. mars, ble det orientert sommersesongen på museet, starten på båtanløpene, tilpasning av bunader, turer, kurs og aktiviteter. Vi orienterte om leikarringens blogg.
Samdanskvelder:
Vi hadde to samdanskvelder i 2011: 22. februar og 15. november i Reknesstabburet.  Britt Elise Skram med juniorlaget til ”Dåm og Drag” spilte den første kvelden. Da avsluttet vi med et lite påskeverksted og velferdsutvalget serverte pølser. Det var Britt Elise med elever som spilte på dansekvelden i november også. Pølser, saft og boller var populært nå også.
Nordmørspols:
Tirsdag 29. mars fikk vi besøk Heidi Iren Vedlog Olsen som underviste oss i Nordmørspols. Heidi Iren er gammel Leikarringsdanser og vil gjerne komme tilbake for å lære oss mer.
Grillfest Hjertøya.
Tirsdag 7. juni dro Leikarringen til Hjertøya. Vi grillet, lagde seljefløyte, fisket krabber og leikte Kari og Knut. En flott sommeravslutning for i alt 61 voksne og barn.
Dans i bryllup på Romsdalsmuseet:
Lørdag 30. juli danset Leikarringen for bryllupsgjester på Romsdalsmuseet. En tidligere Leikarringsdanser feiret bryllup og ville gjerne ha Leikarringen til å danse.
Kurs i august:
Tre tirsdager i august holdt Anna Gjendem åpent hus for leikarringsdansere på Reknesstabburet. Ikke så mange dansere hadde anledning, men det var et flott tiltak!
Tur til Hunderfossen:
Helgen 2. – 4. september dro Leikarringen på tur til Hunderfossen med overnatting på Aasletten Pensjonat.
De besøkte Jorekstad Bad, Gondolbanen i Hafjell, gikk på shopping i Lillehammer og ikke minst utforsket Hunderfossen Familiepark. Meget vellykket tur for ca 20 voksne og dansere.
Høstfest:
Tirsdag 11. oktober ble vår tradisjonelle høstfest arrangert. Ca 60 personer deltok. Det ble utdelt utmerkelser for henholdsvis 2 – 4 – 6 -- 12 og 16 års medlemskap i Leikarringen. Det ble i tillegg utmerkelse til beste danser i løpet av sesongen. I år ble det Synnøve Gribbestad som hadde flest opptredener, 13 av 13 mulige. På grunn av få opptredener ble det ikke trukket MP3-spiller eller delt ut gavekort i år. 
Skumringskveld.
Tirsdag 25. oktober arrangerte vi skumringskveld i Hammervollstua for alle danserne. Anne Hungnes fortalte eventyr og det ble virkelig mørkt før vi avsluttet. Hammervollstua var stappfull av både foreldre og dansere og Birgitte og Signe serverte sjokoladekake og varm sjokoladedrikk til danserne.
Hallingøvinger:
Leikarringens framsyningsparti har i høst hatt 4 hallingøvinger som forberedelser før de skulle på tur til Sunnmøre.
Hallingtur til Sunnmøre:
25. – 26. november dro Leikarringen på tur til Leikarringen ”Futt og Fart” på Sunnmøre.  9 dansere dro av sted på en vindfull ferd over fjorden. En meget vellykket tur der de fikk prøve hardingfele i tillegg til hallinginstruksjon av Vidar Undreset. Overnattingen var på ”Høgda” eid av Ungdomslaget Ivar Aasen.
Førjulssøndag på museet:
Førjulssøndagen 4. desember ble i år avlyst på grunn av stormen ”Berit” som feide over fylket denne dagen.
Julelotteri:
Hvert år arrangerer Leikarringen julelotteri til inntekt for Leikarringens velferdsarbeid. Lotteriet er en av våre faste inntekter som kommer godt med når vi arrangerer forskjellige turer eller har andre arrangement.
Juleverksted:
Tirsdag 6. desember gikk Leikarringens store juleverksted av stabelen i Reknesstabburet. Ca 65 personer, derav mange voksne, var til stede på et nok et vellykket arrangement. Vi offentliggjorde trekningen av Leikarringens julelotteri. Deretter solgte vi to omganger med årer i kveldens store lotteri. Stor takk til alle som har bidratt med gevinster.

                                                                              Molde 3.01.12     Signe Brunvoll
Årsmøtereferat i Romsdalsmuseets leikarring
06.03.2012
Reknesstabburet 19:30 – 20:30.
1.       Valg av referent: Siri H Myrset og møteleder: Birgitte Nielsen
2.       Godkjenning av innkalling - OK
3.       Godkjenning av sakslisten – OK, men glemt et eventuelt-punkt
4.       Leser opp Årsberetning for 2011, kommentar om at to ulike datoer for årsmøte var benyttet. Den riktige datoen skal være: 15.mars 2011
5.       Regnskap for velferdskonto - OK
6.       Valg av velferdsutvalg:
·         Kari Hurlen (ny for 2 år)  
·         Catrine/Stig Helle-Tautra (ny for 2 år)
·         Oddrun Lybergsvik (har 1 år igjen)
·         Siri H. Myrset (har 1 år igjen).
Vara Marit Almenning og Ingrid Iversen Kalvatn tar begge gjenvalg for ett år.
Valgkomite – 2 er forespurt men ikke fått svar. (Disse ble valgt som valgkomite etter årsmøtet: Olav Harnes, pappen til Victoria +  ? )
7.       Valg av leikarringsrepresentant til velferdsutvalg: Synne Rønning og Eivind Nielsen
8.       Valg av revisor: Romsdalsmuseets revisor
9.       Evt:
·         Forslag om å hjelpe til ifm Innflytterdagen fra JCI Molde (holde kontakt med lag og foreninger, sende ut fakturaer, svare på henvendelser på hvor en skal stå, mm). Mest støtte om de som hjelper til er mellom 18-40 år – tar det med på neste møte i velferdsutvalget
·         Tur – forslag (London, Island, Bjørnsund/Ona.), tas opp på neste møte i velferdsutvalget
·         Bloggen – oppfordrer alle til å gå inn på denne
Tilstede var 2 fra museet (Jarle og Birgitte), 9 voksne og 13 barn – totalt 24.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar